Sophantering

Föreningen har sopsortering i moloker på våra gårdar. Det gör vi för att spara vår miljö men även för att få minskade kostnader i föreningen då vi källsorterar.

Lägg bara bruna påsar i komposten!
De små molokerna ska enbart innehålla matavfall i bruna påsar. Det ska INTE vara någon plastpåse runt dem. Inte ens så kallad miljö-plastpåsar får användas.
Om de läcker eller är blöta, tag ur bruna påsen ur plastpåsen innan du slänger ner dem och lägg plastpåsen i den stora moloken.
Renhållningen tömmer inte kompost-moloken om de innehåller plast eller annat avfall som inte är matavfall.

Inne på våra gårdar finns så kallade molok-platser. De mindre molokerna är till för KOMPOSTERBART avfall och de större molokerna används för RESTAVFALL d v s sånt som som inte går att återvinna. Under respektive rubrik nedan finner du en kortare beskrivning om vad som gäller. Behöver du ytterliggare information så kan du klicka på länken nedan och då hamnar du på Göteborgs Stad Kretslopp sida.
Batterier lämnas vid Högsbo återvinningsstation.
Bildäck ska lämnas vid Högsbo återvinningsstation eller tas om hand av någon bilverkstad.
Göteborgs stads hemsida.

Farligt-avfalls-bilarna stannar till vid ett antal platser i vår närhet och där kan du lämna batterier, lampor, elektronik, kemikalier och annat farligt avfall. De tar emot från privatpersoner, men inga vitvaror (alltså inte kyl, frys, spisar, tvättmaskiner) eller tv-apparater. Inte heller stickande/skärande avfall eller läkemedel (lämnas till apotek)
Var och när de stannar kan du läsa på Göteborgs stads hemsida.

Återvinningsplats vid övre garaget
Här slänger du allt som går att återvinna. Ca 50 % av vårt hushållsavfall går att återvinna och det kan du lägga här. Det är VIKTIGT att du skär sönder större emballage så de går in i inkastet. Alltså, inget får ställas utanför. Det finns behållare för följande saker.
 • Tidningar och trycksaker
 • Glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Hårda plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Småbatterier (ej bilbatterier)
Denna återvinningsstation är kommunens, föreningen har inget ansvar för denna.

I anslutning till återvinningsplatsen finns också en klädcontainer där ej längre använda (men rena) kläder kan lämnas.
Komposterbart (biologiskt avfall)
De bruna papperspåsarna, som du lägger biologiskt avfall i, finner du i våra barnvagnsförråd. I någon trappuppgången finns de även att hämta i gången till våra förråd. Tveka inte att fråga på expedition om du ej kan finna några.

Vad är då komposterbart:
 • Matrester, lagade och råa
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Äggsskal och äggkartonger (utan prislapp)
 • Bröd
 • Kaffe- och tesump, kaffefilter
 • Hushållspapper, pappersnäsdukar, ofärgade servettter
 • Snittblommor, krukväxter, blomjord
 • Kutterspån från smådjur
 • Matolja som sugits upp i hushållspapper (små mängder)
Detta går EJ att lägga i den bruna påsen
 • Cigarettfimpar, snus, tobaksaska
 • Blöjor, bindor
 • Tyg
 • Innehållet från dammsugarpåsen
 • Kattsand
 • Kalk, gyttja, lera
 • Stora mängder vedaska, grillkol
Sortera bättre!
Vi är dåliga på att sortera!  Soporna vägs och föreningen (dvs vi) får betala högre sophämtningsavgifter om det är osorterat.
Komposterbart ska ner i de små molokerna och resterande hushållssopor i de stora molokerna.

Häll inte ut fett och olja i avloppet!
Fettet stelnar och oljan bildar klumpar som sätter igen rören, som sedan orsakar översvämningar i källare. Vi har haft ett antal sådana incidenter och det kostar stora pengar att rensa och städa efteråt.
Gör så här:
Torka av fettet och oljan i stekpannan och tallrikar med hushållspapper och släng det i återvinningen.
Större mängder olja hälls i gamla mjölkkartonger och åker ut med hushållsssoporna.
Har du mycket stora mängder hälls de på plastflaskor och kan lämnas på återvinningsstationerna.