Mopedrum

Föreningen har 5 st särskilt iordningsställda mopedrum.
Föreningen har ställt iordning särskilda rum för mopeder och skoter. Av försäkrings- och brandskäl får dessa ej ställas i de vanliga cykelrummen. De har förstärkta dörrlås och är tämligen lättillgängliga för att komma in och ut.

Mopedrummen finns vid uppgång 5, 19, 26, 36 och 43.

För att komma in i mopedrummen behövs separat Aptusbricka som kan kvitteras ut på expeditionen. Mopedens regnr (eller om sådant saknas: fabrikat och modellbeteckning) skall meddelas.
Sedvanlig brickavgift tas ut (fn 100:- ). Brickan är aktiverad ett år i taget och kan förlängas ett år i taget utan extra kostnad, på expeditionen eller via formulär.
Kontakta styrelsen för mer info.