Container-info

 Inga städdagar längre
Vi har container till grovsopor, en gång per år på våren.
Exakt vecka aviseras på lappar i trappuppgången i god tid före.
 

Container på plats 

Container
En container ställs upp på baksidan Turkosgatan 39. I containern kan man slänga det som inte går att återvinna eller kompostera dock inget miljöfarligt eller elartiklar. Containern töms kontinuerligt.
Slå sönder stora föremål så de inte tar upp en massa luft!

Elektronikhäck
Även i år har vi en elektronikhäck Där kan man slänga allt som drivs med ström eller batteri. Alltså  gamla TV-apparater, datorer, lampor, leksaker och liknande.  Passa på att slänga även gamla köksapparater som kaffekokare, brödrostar, elvispar och dylikt i denna häck. 

Det här får du lägga i häckbehållaren:
  • TV, radio och bildskärmar
  • Datorer och skrivare
  • Telefoner
  • Elverktyg med sladd eller batteri
  • Leksaker som drivs med el eller batteri
  • Hushållsapparater, verktyg och andra mindre el- och elektronikprodukter
Vitvaror (spisar, tvättmaskiner, kyl, frys) kan vi INTE ta hand om, det får du transportera själv till lämplig soptipp.
Glödlampor, lysrör, färgburkar, bilbatterier etc. lämnas på Miljöstationen Preem-macken Skattegårdsvägen eller på kommunens återvinningsstationer

OBS ! Om containern eller ”elhäcken” är full så släng inget på topp eller ställ skräp utanför – vänta på nästa container.                       

I våra moloker ska det bara vara hushållssopor. Återvinningsbart papper och plast läggs i återvinningsstationens containrar vid övre garaget.
 
Städdag för ca 20 år sedan.

Se till att ALDRIG ställa möbler och gammalt skräp i källargångarna eller under trapporna. Det FÅR INTE stå där, man ska kunna komma fram obehindrat och det utgör en brandfara. 
Vi andra ska inte behöva betala för att du ska bli av med ditt gamla skräp!