Dokument och blanketter

Dokument

SKV321-utgåva 15 är skatteverkets dokument med regler och bestämmelser vid försäljning av bostadsrätt.
Branschregler 2021_1 är regler vid renovering av våtrum (badrum och i vissa fall kök)