Bruksanvisning Telia digital-tv

En liten bruksanvisning hur man använder Telia digital-tv och hur man knappar på fjärrkontrollen. Beskrivningen omfattar enbart standardutbudet som vi får genom kollektivavtalet.
Telia har en användarbeskrivning till fjärrkontrollen, (pdf som laddas ner till din dator). Texten nedan kompletterar den.

Smart-boxen (bredbandsroutern)
Smart-boxen blinkar lite när den sätts på, sedan slocknar alla lamporna utom den till vänster som lyser svagt grön när allting är normalt. Den ska alltid vara påslagen.

Digitalboxen
Välj den ingång på din TV som digitalboxen är avsluten till – normalt HDMI-1. Sen ska digitalboxen vara på när du ska se tv-program.

Starta både tv:n och digitalboxen med hjälp av varsin fjärrkontroll. 
Digitalboxen har ingen avstängningsknapp, mer än på fjärrkontrollen. Digtalboxen har en lysdiod på framsidan:
  • Grön när den är påslagen.
  • Röd när den av avslagen.

Fjärrkontrollen
Kanalvalet styrs sedan från digitalboxens fjärrkontroll.
Kanalerna ligger i nummerordning. Man kan antingen knappa in kanalplatsen och trycka OK, eller stega upp eller ned med CH upp eller ned.

Ställ in ljudvolymen på tv-n till lite högre än du brukar ha haft den på. Sedan kan du styra den helt med digitalboxens fjärrkontroll. Du kan tysta ljudet med ljudknappen på fjärrkontrollen.

När en kanal valts kommer en kort info-text nertill som försvinner efter någon sekund. Info-texten kan visas igen genom att man trycker på info-knappen. Då visas två rader av infotexten. Tryck en gång till och hela texten visas mitt på skärmen. Tryck en tredje gång och texten går ner till två rader.Tryck en fjärde gång och texten försvinner.

När texten visas som två rader kan man trycka pil höger eller vänster – man får då info om vad som sänds på grannkanalerna. Flera klick och man bläddrar sig fram i kanal-infon – utan att man byter själva kanalen. Hittar du ett intressant program, tryck på OK och det programmet visas.

När texten visas kan man trycka pil upp eller ner – man får då info om vilka progam som har sänts (upp) eller vilka program som kommer (ner) i den kanalen man står på.
Har man tryckt två ggr på Info finns ytterligare tre vägval: blå, gul och grön.
Blå är språkval, svenska eller något nordiskt språk
Gul är en programöversikt där ett antal kanaler visas och ett vertikalt streck visar tiden. Pila upp och ned och välj ett program
Grön visar alla kanalerna med kanalinfo – där man man bläddra igenom vad kanalerna innehåller och välja det program man gillar mest. Du väljer program med OK-knappen eller går ur moden genom att trycka på Back (över högra hörnet i OK-ringen)

Blå knapp växlar mellan de två senaste kanalvalen du gjort när du ser normalt på tv. Bra när man ska kolla om reklamen tagit slut.

Väljer du ett program som redan sänts en stund och det kommer en smal svart remsa när du valt kanal (med texten: Tryck OK för att se från början). kan du välja att se programmet från början, genom att trycka på knappen OK. Du avbryter detta genom att trycka på fyrkant (lilla svarta knappen med vit fyrkant) igen och då kommer du tillbaka till där programmet är i realtid. Du kan snabba upp visning som du fördröjt genom att trycka på >>, då visas programmet med 5x normal hastighet. Tryck på knappen igen och programmet visas i normal hastighet. (inte alla kanaler det funkar på, dock)
Du kan aldrig se program innan det har sänts ut, dvs du kan enbart visa ett program som ligger efter i tid, inte före, men du kan få en påminnelse på skärmen när det programmet börjar.

Vill man se ett program som sänts tidigare under dagen, fungerar det inte direkt med OK-knappen. Då trycker man först på Gul knapp, man får upp tv-tablån och kan sedan navigera bakåt i tiden mellan kanaler (upp och ner) och bakåt i tiden (vänster) Det  program som valts är märkt orange. Välj ditt program du vill se och klicka OK. Njut av programmet :)

Alla program du ser på detta sätt går att tillfälligt stoppa, med play-knappen. Det går igång igen med ett förnyat tryck på play-knappen.

Text-tv
Text-tv visas genom att man trycker på knappen Text, väljer vilken kanal som text-tv ska visas från och trycker på OK. Ett tryck till och man får text-tv och bild samtidigt. Man går ur genom att trycka Back.

Programbibliotek
Tryck på Meny, klicka höger två ggr och OK. Då kan du välja på ett stort antal program från olika kanaler. Programmen kan stoppas och snabbspolas med de fyra små svarta knapparna.

Hyra film i videobutiken
En film visar hur man gör för att hyra en film till din tv.

Pay-per-view
Vissa evenemang (som en fotbollsmatch, hockeymatch eller konsert) kan man köpa en "biljett" till för att kunna titta på.
Hur man gör visas i denna film.

Skillnaden mellan hyrfilm och pay-per view är att en hyrfilm är tillgänglig när som helst och kan beses under 48 timmar efter köp, medan Pay-per-view är direktsändning av ett evenemang.

Detta är vad jag har kommit på, det kan finnas fler funktioner och finesser.
/Patrick

Play: Du kan titta på vissa utvalda program när du vill.
På digitalboxens fjärrkontroll trycker du på Meny, väljer Play och trycker på OK.
Du får då upp ett antal förslag. Med pilen ner på fjärrkontrollen kan du gå ner till kanalerna, ställa dig på en kanal och trycka OK. Det finns oftas flera programval, som nås med pil ner och pil vänster och höger. Välj ett program och tryck OK.
Detta programmet kan sedan styras med de fyra småknapparna, stoppas när du vill med vänstra knappen och spela igen genom att trycka en gång till. Snabbspola med dubbelpil höger eller spola tillbaka med dubbelpil vänster. Avsluta med den högra knappen.