Bommarna vid matargatorna

De är eldrivna och öppnas med en Aptusbricka vid infart. Man öppnar vid den stolpe som står till vänster i bilden. När man ska köra ut finns avkännare i marken som öppnar bommen.
Det finns tre sätt att komma in
Separat bricka som köps på expeditionen.
De som har behov av att komma in med bil, ex vis handikappade och gamla, kan köpa en bricka på expeditionen (100:- ).
Möjlighet att öppna med en lgh-bricka (korttidsprogrammering)
Vid in- och utflyttning kan vi tillfälligt programmera en lgh-bricka. Då programmeras t ex bricka 1 att kunna öppna bommen två veckor före avflyttning, brickorna lämnas över vid överlåtelsen och fungerar två veckor efter överlåtelsen.
TIllfällig programmering beställs också vid tillfälligt behov, varor som ska hämtas eller lämnas, bildäck som ska bytas, etc.
Sådan beställning sker via vår hemsida, minst ett par dagar i förväg.

Utpassage kan alltid ske, det finns slinga i marken på insidan som öppnar när en bil närmar sig.
Vid infart kan man också öppna med den nya A-nyckeln, så att taxi, brandkår, färdtjänst och ambulans kan komma in.
Den nya A-nyckeln säljs inte till privatpersoner. Den gamla A-nyckeln fungerar alltså inte med bommarna.
Observera att en bricka som kan öppna bommarna inte är en parkeringsbiljett för att stå inne på området!
Kör in - lasta på eller av - och kör ut igen snarast!

TIllfällig bomöppning kan programmeras in på din bricka. Använd formuläret i bokningsbeställning. Normalt lägger vi in ditt önskemål efterföljande måndag. För övriga tillfällen, se texten bredvid vilka möjligheter som finns.

Kör försiktigt! Olyckor har skett i andra föreningar - vi vill slippa sådana i vår förening.