Garage

Föreningen har två garage med vardera en inomhusdel och en utomhusdel.
De kallas övre resp nedre garage, med vardera inne- och ute-parkering

Vill du hyra en extra p-plats eller säga upp extra p-plats du hyr kan du göra det här
Gå till sidan för extra p-plats
Till varje bostadslägenhet hör en särskild angiven bilplats (ingår i avgiften) och kan inte bytas.
Bilarna inryms i eller på något av föreningens två separata parkeringsdäck.
Parkeringarna är innanför grindar som är låsta, öppnas med inpasseringstaggen, eller fjärrkontroll (köpes särskilt, på expeditionen)
Fjärrkontroller:
Grå fjärr med en knapp, fungerar även till gånggrinden som bricka.

Endast personbilar (eller mindre, exvis MC) är tillåtna i  eller på parkeringshusen. Inga lastbilar, större skåpbilar, husbilar, husvagnar. Tillåtet axeltryck är maximalt 1,5 ton. Bilarna ska stå innanför angivna linjer. Till innedelen är höjden begränsad, se skyltar.

Extra p-plats:
Några enstaka bilplatser finns ibland att hyra ut separat. Dessa extraplatser finns utomhus.
Det finns inga platser inne i garagen som hyrs ut. Kontakta styrelsen för mera information. Vill du hyra extra p-plats använd vårt formulär

OBS! OBS!
Om du lånar ut din bricka för att någon utomstående ska kunna parkera på din p-plats som tillhör dig, tänk på att denna bricka ger tillgång till husets entré, källarlokaler och tvättstuga!
Särskild bricka som bara ger tillgång till garaget kan köpas på exp.

Regler för extra p-platser:
De p-platser som föreningen förfogar över och hyr ut till boende i Brf Tynnered, får endast användas av personer som är boende i föreningen. Det är således inte tillåtet att hyra en plats och låta en bil som ägs av någon utomstående parkera på denna plats.

Står några bilar på dessa platser och de inte tillhör någon som bor i vår förening, kommer dessa att “lappas”, dvs vårt parkeringsbolag, som vi samarbetar med, kommer att utfärda kontrollavgift för dessa. Besökande bilar hänvisas till besöksparkeringen.
Den som har firmabil får styrka detta genom intyg från sin arbetsgivare.
Beslutet berör inte de p-platser som tillhör resp lägenhet.
OBS! Du får naturligtvis inte hyra en extra p-plats till din egna bil och hyra ut din ordinarie plats till någon utomstående!

Korttidshyra p-plats
Kortaste tid för att hyra extra p-plats är 3 månader. Vill du ha parkering kortare tid köper du en tillfällig p-tillstånd som gäller för ett specifikt regnr. Detta tillstånd kostar 150:- / vecka. Anskaffas på expeditionen eller med ett mejl till föreningen. Ange lgh.nr. och bilens regnr samt vilken tid som önskas.
Då får bilen stå på besöksparkeringen "Biljetten" är elektronisk och anmäls av föreningen till Controlla, som då kan se den i sitt system.
Denna begränsning har vi för att minska administrationen vid uthyrning av p-platser.

Här är laddstolparna! De första två platserna till höger är reserverade för elbilar som laddar. Inga fossilbilar här! Här är laddstolparna! De första två platserna till höger är reserverade för elbilar som laddar. Inga fossilbilar här!

Laddstolpar för el-bilar: Föreningen har satt upp fyra laddstolpar för elbilar som kan betjäna upp till åtta bilar samtidigt. Platserna är publika, d.v.s. det är inte bara de boende i vår brf som kan ladda, utan alla som har en elbil kan utnyttja platserna. Platserna är de som finns vid nedre parkeringsdäcket mellan p-automaten och nedgången. De två första platserna närmast automaten är reserverade för enbart el-bil som laddar, övriga platser får utnyttjas av "fossil-bilar" om de är lediga.
Observera att p-avgift ska erläggas som vanligt, även vid laddning.

Naturligtvis får ingen laddning ske av elbilar i de eluttag som är inne i garagen. Det elnät som finns där är 50 år gammalt och hanterar inte att ta ut 10A under långa tider - det kan orsaka brand.
Batteriladdare till ett vanligt bilbatteri är tillåtet.