Välkommen till HSB Brf Tynnereds hemsida
HSB Brf Tynnered ligger i Västra Göteborg knappt 1 km från Frölunda Torg. Med bil når man Göteborgs centrum på cirka 15 minuter och med buss eller spårvagn tar det cirka 20 minuter.
Nära till Frölunda Torg, skola, förskola, affär och kollektiv kommunikation. Närheten både till storstaden och naturen gör Brf Tynnered till ett attraktivt bostadsområde.
Inom gångavstånd har du tillgång till livsmedelsaffär, pizzeria, skola, förskola och mycket annat.
Till härliga klippor med hav och bad är det inte heller långt.
Aktuellt
BID Frölunda-Tynnered
Under våren 2023 tecknades ett samarbetsavtal mellan föreningen Fastighetsägare i Frölunda och Tynnered, Göteborgs Stad och polismyndigheten. Genom detta bildas BID Frölunda-Tynnered.

Styrelsen har tagit beslut om att vår förening ska gå med i BID.

Information om BID kan man få om denna länk kopieras i webbläsaren.

https://frolundatynnered.se/bid-frolunda-tynnered/

 
Årets blockträffar

Nya och gamla medlemmar!!!


V 20 den 14,15 och 16 maj klockan 18:00 bjuder styrelsen in till årets blockträffar i fritidslokalen på Turkosgatan 11. På dessa träffar ger vi viktig information och möjlighet till att ställa frågor. 

Vi bjuder in gårdsvis.

Övre gård 2-15 den tisdag 14 maj
Mittengården 16-32 onsdag 15 maj
Nedergården 33-49 torsdag 16 maj

Kan du inte den kvällen som din gård är så är du varmt välkommen någon av de andra kvällarna. 

Vi bjuder på kaffe med dopp.
 
Tänk på att inte mata fåglarna

När vi matar fåglarna så får även råttorna sig ett skrovmål. Vi lägger en hel del av våra gemensamma pengar på att hålla bukt på råttorna på våra gårdar. Så om vi inte matar fåglar så får inte råttorna extra mat,
 
Förbjudet att hälla fett i avloppet

Från 1 januari 2024 gäller nya krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Bestämmelserna har ersatt tidigare krav gällande insamling av matavfall. Detta innebär bland annat att det är förbjudet att hälla ut fett i avloppet.

Stopp i avloppet: Vi har haft stopp i avloppet på grund av
FETT. Man får INTE hälla fett eller matolja i avloppet! 
Fettet och oljan stelnar i avloppsrören och sedan blir det stopp!
Matolja ska hällas på plastflaska och slängas i restavfallet.
Fett torkas ur stekpannor och grytor med hushållspapper och slängs i matkompostpåsen (den bruna) som sedan går ner i kompost-avfallet.
Dessa stopp kostar föreningen mycket pengar och en massa besvär. 
Bidra till bättre trivsel och spara pengar åt oss i föreningen genom att följa dessa enkla råd.
 
Städning av gemensamma utrymmen

Snart dags för städning av cykel och barnvagnsförråd samt gemensamma utrymmen som källaregångar utaför lägemhet och matkällarförråden med start 15 april.

Alla saker ska märkas med lägehetsnummer obs det en, två eller tre-siffriga numret senast 31 mars. Ta bort gamla märkningar. 

Omärkta saker kommer att flyttas till särskilt förråd där de förvaras i ca sex månader (varpå de kasseras eller skänks till välgörande ändamål). 

Spara inte din gamla rostiga cykel som inte anväds längre. De ta upp onödig plats. 
Andrahandsuthyrning

Avgift vid andrahandsuthyrning
Föreningen äger rätt att ta uten avgift från andrahandsuthyrare, enligt bostadsrättslagen och våra stadgar. 

Styrelsen har tagit beslut om att föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år delat på 12 (månader), gånger det antal månader du hyr ut.  
År 2024 då prisbasbeloppet ligger på 57 300 kr/år kommer man max betala 5 730 kr/år fördelat på 12 månader. Alltså kostar det 477.50 kr i månaden att hyra ut sin bostad i andrahand. Exempel: Hyr man ut sin lägenhet 4 månader så kommer man alltså debiteras 4 * 477.50kr= 1910kr.

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/bostadsrattsforeningens-ratt-att-ta-ut-avgift-for-andrahandsupplatelser/

Se § 12 i stadgarna.
Bredband
Om ni upplever problem med bredband och tv får ni gärna maila oss brftynnered@gmail.com vi vill samla dokumentation om problem med bredband inför samtal med Telia. Tack!
Årsredovisningar
Föreningens årsredovisning hittas under fliken under dokument och blanketter.
Laddstationer för el-bilar
Från och med 29 september kan man ladda el-bilar vid det nedre garaget.
Kompostkärlen
Vi ber allra ödmjukaste om att inte slänga ner plastpåsar i de kärl som är till för kompostpåsar.Varje månad minst får vi meddelande från  de som hämtar soporna om plast i dessa kärl. Detta får vi betala extra avgift för. Det är våra gemensamma pengar som vi kan lägga på bättre saker. 
Viktig information!
Nu är den kalla årstiden snart här och många tycker om att mata småfåglar. Men tänk på att det inte endast är småfåglar som tycker om fågelfrön, råttor älskar också detta. Vi bekämpar råttor i området så vi ber om att inte hänga ut talgbollar och fågelfrön som även råttor kan kalasa på.

Våra fyrbenta vänner hundarna
Det spelar ingen roll hur lydig och snäll just din hund är. Inga hundar ska gå utan koppel på våra innergårdar. Vi har hundrädda grannar som vi ska ta hänsyn till.
 
Elkontroll i samband med OVK
De flesta av oss har fått papper om farliga el-brister som upptäckts i samband när den obligatoriska OVK (ventilationskontroll) genomfördes i respektive lägenhet. Vid frågor om åtgärd och vad bristen innebär hänvisas ni till felanmälan alternativt en auktoriserad elektriker. Bristerna ska åtgärdas på den boendes bekostnad.
Fritidslokalerna 
Som medlem i BRF Tynnereds har man möjlighet att hyra lokalerna på Turkosgatan 11 och 49. Hyra av lokalerna medför vissa åtaganden som är viktigt att alla följer för allas trivsel och aktsamhet om våra gemensamma lokaler. Se under fliken aktiviteter och fritidslokaler vilka regler och möjligheter som detta medför. Där finns även länk till beställning av hyra av lokalerna. 
Fritidskommitén 
Föreningens fritidskommité kommer under våren bjuda in till quizkvällar med enklare förtäring och dryck till självkostnadspriser. Håll koll på inbjudningar i anslagstavlorna som finns i varje trappuppgång och under fritidsaktiviteter här på hemsidan. 
Ny lag från och med 1 januari 2023
Tryggare bostadsrätt - ny lagstiftning för bostadsrättsföreningar från och med 2023-01-01. För att att ta del av de nya lagarna angående Tryggare bostadsrädd kopiera länken nedanför och klistra in i din webbläsare. 

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/nyheter/2022/tryggare-bostadsratt---ny-lagstiftning-for-bostadsrattsforeningar/
 
Parkering
Som vi tidigare informerat om har priserna för extraparkeringar samt gästparkeringar höjts sedan årsskiftet. Uthyrning av extraparkering i mån av lediga parkeringar.
Priser:
  • P-plats normal 350 kronor per månad
  • P-plats stor 400 kronor per månad
  • Tillfällig gästparkering 150 kronor per vecka
Skräp i trappuppgångar, källare och barnvagnsrum
Det är inte tillåtet att ställa skräp och dyligt i trappuppgångar, källare och barnvagnrum. Vi har problem med att många medlemmar inte respekterar våra regler om att ställa skräp i fel utrymmen. Skräp ska slängar på återvinningscentralrna. Förslagvis på Högbo återvinningscentral. 

Telia 
Telia har gjort en uppdatering vilken orsakat en del problem för vissa. För åtgärd börja med att starta om digitalbox, router för samtliga TV-apparater. Om problem kvarstår vänligen kontakta Telia på telefonnr: 90 200.

Mera nybyggen: Det byggs för det vilda överallt omkring oss. Opaltorget, Smaragdgatan, Briljantgatan, Lilla Grevegårdsvägen. Nu blir det också bygge i riktning från 17-18 på andra sidan berget mot Smaragdgatan. En ny förskola ska byggas där, mellan bergsknallen och de vita husen.

Brf Expeditions öppettider
Expeditionen är öppen helgfria måndagar kl18:00 - 19:00 med undantag för juli och augusti, Mejla gärna dina frågor till oss. 
Ska du hämta ut fondpengar, fyll i formulär här men uppge INTE bankkontonummer i formuläret. Du får en blankett i ditt brevfack som du får fylla i.
Här finns också formulär för att hyra resp säga upp
extra p-plats.

Renoveringsdags? Vår pdf som innehåller alla de regler som ska följas har uppdaterats. Ladda ner den senaste, om du har för avsikt att renovera badrum eller kök.
Den som genomför en renovering av badrum och kök ska förbinda sig att följa dessa regler.
Om så inte sker kommer vi att hänskjuta ärendet till Hyresnämnden för avgörande.
Här hittar du allting om renovering i vår förening

Det står många barnvagnar och ibland lite annat i trapphusen.
Det får inte stå någonting i trapphusen!
Det är lätt att tända på och en brand i trapphusen får förödande konsekvenser.

Råttfångare: Sedan Anticimex placerade ut några råttfångare i vårt område har ett stort antal råttor oskadliggjorts. De är dock smarta och skeptiska till nya lådor som plötsligt kommer upp.. 

Du uppmanas att aldrig släppa in obehöriga i entrén, och att om någon ringer på porttelefonen vara säker på att du vet vem du släpper in. Kommer du mitt i natten, kolla att entrédörren går igen efter dig ordentligt
Släpp aldrig in okända personer i huset!
I flera portar har vi haft problem med ungdomar som passar på när någon passerar och sedan sitter och häckar i trappen.

Ska du sälja? Beställ kontroll av lgh INNAN den läggs ut till försäljning! Gör det här!:

Nya regler vid badrums-renovering
Efterhand som vi upptäcker nya saker tillkommer nya regler, allt för att minimera vattenskador i huset:
Plast: Plastförskruvningar får inte förekomma i kopplingar för trycksatt vatten, oavsett om dessa skulle vara godkända av Säker vatten eller inte.
Vattenledning till kyl/frys: Många kylar/frysar har ismaskiner. Dessa får inte vara anslutna direkt till trycksatt vattenledning.
Byte av kranar i kök och badrum:
Bytes vattenblandare tillåts endast blandare från FM Mattsson, Gustavsberg eller MORA då dessa fungerar i flerfamiljshus och servas av föreningen.

Tillstånd krävs innan du bygger om!
Nya krav! Nu ska företaget som utför badrumsrenovering i FÖRVÄG skriva på en förbindelse att man är ansluten till ett certifieringsorgan och följer deras regler!

De regler och bestämmelser som ska följas finns beskrivna på sidan Inre underhåll

Vad kostar allting? Kolla några siffror genom att klicka här.

Visa leg på expeditionen. För att säkerställa att inga misstag begås kommer vi i ökad utsträckning begära legitimation vid vissa beställningar och utlämningar. Det gäller främst nyckelbeställning, brick-beställning och uttag från fond.
Sedan tidigare gäller att brickor och nycklar endast lämnas ut på expeditionen, de måste alltså hämtas personligen där och kan inte läggas i någon brevlåda.