Kollektiv brf-försäkring

Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.
Du behöver alltså inte ha denna del i din hemförsäkring.
Dessutom kan du få billigare premie på din ordinarie hemförsäkring för inbrottsdelen
då alla har säkerhetsdörrar till sina lägenheter.
I hemförsäkringen finns ett bostadsrättstillägg som gäller medlemmar i en bostadsrätt. Den delen försäkrar bostadsrättsägaren vid skador som påverkar ytskikten i din lägenhet.
Vid skador i huset är det ofta som bostadsrättsföreningen får ta vissa delar på sin försäkring och medlemmen får ta vissa delar på sin hemförsäkring. Ibland ska föreningens självrisk betalas av medlemmens hemförsäkring.
Föreningen har tecknat ett kollektiv bostadsrättstillägg där det blir billigare för medlemmen och hanteringen förenklas högst påtagligt vid skada då det blir färre försäkringsbolag inblandade. Man säkerställer dessutom att samtliga medlemmar alltid har en gällande försäkring - en trygghet inte bara för dig utan även för dina grannar om t ex en vattenskada skulle inträffa.

Du behåller din hemförsäkring hos ditt försäkringsbolag, det är bara tillägget du inte behöver teckna.

Ett kollektivt tecknat tillägg kostar föreningen ca 120:- per lägenhet per år. (10:- i månaden). Det rör sig alltså om en avsevärd besparing för den enskilde medlemmen. Denna avgift kommer att ingå i månadsavgiften och kommer inte att specificeras på månadsavin.

Observera att du som enskild medlem ska behålla din hemförsäkring, det är bara bostadsrättstillägget som berörs av detta.
Du säger upp ditt bostadsrättstillägg genom att skicka följande text till ditt försäkringsbolag:

Jag säger upp mitt bostadsrättstillägg i min hemförsäkring från och med idag, eller närmast följande lämpligt förfallodatum därefter.

Hemförsäkringen i övrigt skall jag behålla.

Anledningen är att vår förening har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga boende och att jag då får den försäkringen genom detta.

Förnamn Efternamn
Turkosgatan XX, 421 50 Västra Frölunda
personnummer eller försäkringsnummer

------------------------------------------
Lägre hemförsäkringspremie?
Du kan få lägre hemförsäkringspremie då vi har ett bra inbrotts- och brandskydd, genom de stabila dörrarna. Begär lägre premie genom att anmäla till försäkringsbolaget att man har
  • låsta entrédörrar dygnet runt och Aptus passerbrickor, samt
  • säkerhetsdörrar klass 3 SS-ENV 1627 samt brandklass A60/E60/EI30

Försäkringsbolag:
Det kollektiva bostadsrättstillägget är tecknat hos
Moderna Försäkringar.

Samtliga byggnader i föreningen är fullvärdes-försäkrade hos Moderna försäkringar.

Din egen hemförsäkring kan du teckna i det bolag du finner bäst.