Yttre underhåll

Det yttre underhållet är det som föreningen står för, oavsett om det är inomhus eller uto mhus.
Här skrivs lite om det vi tänker att göra och håller på med.
På överdelen av en av stubbarna har någon karvat fram en fågel :) På överdelen av en av stubbarna har någon karvat fram en fågel :)

Trädfällningar och ansningar på våra gårdar:

Många träd har vuxit sig rejält stora och buskage har blivit alltför täta. Därför har HSB:s trädgårdsgrupp utfört en rad arbeten på våra gårdar. Det som har gjorts av större arbeten är:
  • Stamma upp träden mellan garaget och kyrkan, ett antal träd vars grenar kommer att tas bort och träden ansas.
  • Dungen bakom Uppg. 12-14: all sly tas bort och varannan Asp tas bort.
  • De sneda träden uppg. 14 (mot baksidan 20) tas bort.
  • Kastanjerna gaveln uppg. 16 stammas upp.
  • Gaveln uppg. 33, döda grenar i träden tagits bort, mitträdet tas bort.
  • Dungen uppg. 33-38 har röjts, mycket förvuxna träd och sly. Dock sparas en del så att barnen kan leka kurragömma där :)
  • Två Lönnar baksidan uppg. 37-38 har tagits bort (de två stora)
  • Piskplatsen övre gården och mittgården har klippts ner
  • Utöver detta kommer många träd att stammas upp, något träd hamlas och döda buskar tas bort

Stamma upp = ta bort de nedre grenarna på ett träd
Hamla = klippa de yvigaste grenarna på trädet så det blir mindre i kronan.

Råttor på gården!
I samband med ombyggnaden av Opaltorget har de råttor som bodde där flyttat till lugnare platser (dvs hit). Det är framför allt runt nedre garaget de har bosatt sig men de gör sina utflykter in på gårdarna. Vi har placerat ut råttfällor som förhoppningsvis ska fånga en och annan. 
Sedan tidigare finns råttspärrar i våra avloppsrör, som gör att råttorna inte kan ta sig in i husen den vägen.
Råttinvasionen beror inte enbart på ombyggnaden vid Opaltorget, det verkar vara något av en "rått-boom". Omkringliggande bostadsområden har samma invation och både inne i Göteborg centrum och i Stockholm ställer råtttorna till problem.
Det är absolut förbjudet att slänga ut mat till fåglar, det drar bara till sig råttor!

Lukt från avloppen är något som vi har problem med och vi har jobbat mycket med att försöka hitta en lösning på detta.
Styrelsen har haft långa och många möten med företaget som gjort reliningen, ärendet ligger just nu hos jurister som ska försöka finna en lösning på det hela.
Mer info kommer efterhand som arbetet fortskrider.
Du uppmanas att aldrig släppa in obehöriga i entrén, och att om någon ringer på porttelefonen vara säker på att du vet vem du släpper in. Kommer du mitt i natten, kolla att entrédörren går igen efter dig ordentligt
Släpp aldrig in okända personer i huset!
Det där med ventilation är väldigt enkelt egentligen, ska det sugas ut luft måste det komma in ny luft!
Det första man ska göra är att kontrollera det filtret som sitter i spiskåpan. Det måste rengöras och det kan man bara göra på ett sätt: Tappa upp riktigt hett vatten i badkaret, blanda ner tvättmedel (inte diskmedel, det fungerar inte) och låt filtret ligga där en halvtimme. Spola sedan av det så ser du hur mycket gammal fett och smuts som kommer ut.
Det andra är att se till att spaltventiler i vardagsrum och sovrum är öppna! Du kollar detta genom att sakta öppna ytterdörren, går det trögt i början och liksom "suger" till i dörren, då har du undertryck i lägenheten, och det ska man inte ha. Kolla då alla ventiler och öppna dessa. De kan behöva skruvas ner, rengöras och dammsugas.
Till sist: Gör rent i utsugstallrikarna som sitter i badrum och toaletter. Var noga med att inte skruva på tallriken, då förändrar man flödet som är noga injusterat. Man kan ta loss hela hållaren och göra rent den på samma sätt som köksfiltret.
Begär legitimation!
Alla hantverkare och tekniker som begär tillträde till din lägenhet för att utföra något arbete skall ALLTID kunna visa legitimation.
Kan de inte det, eller vill inte, ska du inte släppa in dem.