Trivselregler

 Varje förening har sina regler för hur vi ska försöka skapa ett boende som alla kan trivas med.
Vi är alla olika, en del av oss vill ha lugn och ro och gärna tyst omkring oss när vi är hemma,
medan andra uppskattar grannar, musik, liv och rörelse.
 
När man bor i ett område med så här många människor relativt tätt på varandra är det extra viktigt att vi tar vi tar hänsyn till våra grannar. Men självklart måste det få höras att det finns grannar som lever ett normalt liv som bor intill oss.

Nedan är en kort sammanfattning av reglerna som finns i sin helhet till höger på sidan som bifogad fil.

Lugna kvällar och nätter
Mellan klockan 22.00 och 07.00 på vardagar och
mellan klockan 22.00 och 08.00 på helger ska det vara tyst, dvs att man bör tänka på att inte TV och musik är på för högt eller att man gör något annat som kan vara störande.
Barn måste få låta, så det måste man acceptera.

Renoveringar
När du renoverar gäller följande tider.

Privatperson:
Störande arbete får bara utföras:
Vardagar mellan kl. 08.00 och 20.00
Lördagar och helgaftnar mellan kl. 10.00 och 17.00
Söndagar och helgdagar får inga störande arbeten utföras!

Företag:
När företag gör ombyggnader och renoveringar gäller särskilda tider:
Måndag - fredag mellan kl. 07.00 - 18.00
Betongborrning och bilning får endast utföras vardagar
mellan kl. 08.00 - 16.00.
Företag får inte utföra arbete under helger!

Alltid:
Nattetid skall det vara helt tyst!

Tider för när du kan få bomöppning finns här
Regler för renovering av badrum och kök finns här
När man bor i ett område med så här många människor relativt tätt på varandra är det extra viktigt att vi tar vi tar hänsyn till våra grannar. Men självklart måste det få höras att det finns grannar som lever ett normalt liv som bor intill oss.

Nedan är en kort sammanfattning av reglerna som finns i sin helhet till höger på sidan som bifogad fil.

Lugna kvällar och nätter
Mellan klockan 22.00 och 07.00 på vardagar och
mellan klockan 22.00 och 08.00 på helger ska det vara tyst, dvs att man bör tänka på att inte TV och musik är på för högt eller att man gör något annat som kan vara störande.
Barn måste få låta, så det måste man acceptera.

Renoveringar
När du renoverar gäller följande tider.

Privatperson:
Störande arbete får bara utföras:
Vardagar mellan kl. 08.00 och 20.00
Lördagar och helgaftnar mellan kl. 10.00 och 17.00
Söndagar och helgdagar får inga störande arbeten utföras!

Företag:
När företag gör ombyggnader och renoveringar gäller särskilda tider:
Måndag - fredag mellan kl. 07.00 - 18.00
Betongborrning och bilning får endast utföras vardagar
mellan kl. 08.00 - 16.00.
Företag får inte utföra arbete under helger!

Alltid:
Nattetid skall det vara helt tyst!

Tider för när du kan få bomöppning finns här
Regler för renovering av badrum och kök finns här

Häll inte ut fett och olja i avloppet!
När du häller ut fett och olja i avloppet stelnar det och bildar klumpar som sätter igen rören, som sedan orsakar översvämning.
Vi har haft ett antal sådana incidenter, som resulterat i att vi får ta hit fackmän som spolar rören och åtgärdar felet. Varje besök av spolbil kostar föreningen stora pengar som kunde ha använts till roligare saker för alla oss som bor på Turkosgatan. 

Gör så här:

  • Torka av fettet och oljan i stekpannor och kastruller med hushållspapper och släng det i återvinningen.
  • Är det en större mängd olja kan du hälla det i exempelvis ett gammalt mjölkpaket och slänga det tillsammans med hushållssoporna.
  • Har du mycket stora mängder hälls de på plastflaskor och lämnas in på återvinningsstationerna, tänk på att det inte ska lämnas vid återvinningen som finns i området.