Fritidskommittén

Fritidskommittén har hand om föreningens två fritidslokaler, föreningens träningslokal
samt anordrar aktiviteter för föreningens medlemmar.
Fritidskommitténs ledamöter är:


Lisbeth Andersson 
Bitte Högström, (träningslokalen)
Alicja Abrahamsson 
Martin Khoshaba
Dan Allansson
Faik Ismajli (fritidslokalerna)
Noushik Manuel (fritidslokalerna)

Deras telefonnummer finns i anslagstavlan I varje entré.

Planerade aktiviteter står under
Aktiviteter -> Fritidsaktviteter

Fritidslokaler Turkosgatan 11 och 49
För bokning av fritidslokalerna använd länk under fliken aktiviteter och fritidslokaler
OBS. Inga ungdomsfester, vuxna måste vara närvarande.
Läs om lokalerna och 
Träningslokalen

Gästrummet bokar du här.
Läs om gästrummet