Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen består av sju ordinare medlemmar samt en representant från HSB.
Styrelsen har ansvar gentemot medlemmarna för föreningens skötsel samt ekonomi.
Styrelsen har sammanträde en gång i månaden, med undantag för juli och aug.
Styrelsens ledamöter är:
Ordf: Robert Andersson, Turkosgatan 16, 
v. Ordf: Nora Ay, Turkosgatan 41, 
Sekr: Eva Sjöberg, Turkosgatan 8, 
Övr ledamöter:
Petrus Kucukkaplan, Turkosgatan 11, 
Peter Brevell. Turkosgatan 33
Jenny Bergendahl, Turkosgatan 43
Rafael Stasinski, HSB-representant

Revisor: Michael Bjärnesjö
Revisor suppl: Gunilla Pettersson

BoRevision AB är vald av HSB Riksförbund.

Fritidskommittén se dess rubrik

Representanter i HSB:s Fullmäktige
Ord ledamöter:
Robert Andersson och Nora Ay.
Suppleanter:
Petrus Kucukkaplan och Peter Brevell
Hemsideansvarig: Eva Sjöberg och Robert Andersson

Valberedning
Kent Bohlin, sammankallande
Marianne Bergendahl
Tess Sjölin
Två vakanta platser.
Om någon i föereningen är intresserad av detta viktiga uppdrag kontakta Kent Bohlin

Se adresser och tel.nr. på anslagstavlan i entrén.
Klicka på skissen så blir den större Klicka på skissen så blir den större
Vill ni komma i kontakt med styrelsen?

Expeditionen ligger på Turkosgatan 36, baksidan.

Expeditionen är endast öppen för avtalade möten. Mejla in ditt ärende i första hand.
e-mail: brftynnered@gmail.com

Tänk på att styrelsen har både jobb och andra åtagande vid sidan om styrelseuppdraget och kan därför inte förväntas att alltid vara tillgängliga. 
 
Försök att alltid ha framförhållning vid era frågor och ärenden så att de kan hanteras i turordning samt med respekt för samtliga medlemmar i vår förening.  

Ange alltid ditt lägenhetsnummer i kontakt med föreningen. Lägenhetsnumret består av en till tre siffror.
------------------
Myndigheternas nummer med fyra siffror använder vi inte inom föreningen. Det numret finns det ett av i varje trappuppgång.
(Det är ändå rätt praktiskt för hantverkare och andra besökare för att hitta fram, men måste kombineras med vilken trappuppgång det är.)