Renoveringsråd

Här lämnas lite allmänna råd och information i samband med att du renoverar i din lägenhet

Ventilationskåpa köket. I husen finns fläktar på taken som suger ut luften ur våra lägenheter. Flera lägenheter (oftast två st) är hopkopplade i ventilationskanalerna. Det går då inte att ha en fläkt i ett kök som blåser ut luften, då försämras ventilationen i den andra lägenheten och det kan till och med bli så att det du blåser ut, blåser in i den andra lägenheten.
Det är därför bara möjligt att ha spiskåpor som inte blåser ut luften, utan låter den sugas ut.
De kåpor som rekommenderas är 
Alliance-kåpa utan motor typ Franke med cirrus-spjäll
Kolfilterfläkt är godkänd om utblåset sker till köket. Fläkten får alltså inte blåsa direkt ut i ventilationskanalen. På väggen, eller på utsidan av ett skåp ska sitta en ventilationstallrik där luften sugs ut. Denna ska vara lätt tillgänglig för injustering
Efter installation ska injustering ske av flödet. Det kan beställas genom föreningen men kommer att debiteras den boende.

Den färdiga installationen ska också kontrolleras av föreningen.

Inre fond
Avsättning till inre fond har upphört se (sista avsättningarna gjordes 2021). Med tiden har det blivit en slant där som kan utnyttjas till underhåll av era lägenheter. 
En del av er har tagit ut de pengar som fanns i den inre fonden redan. Många av er har fortsatt en del pengar kvar att nyttja. Om ni önskar ha ut dessa pengar så kan ni ansöka om detta på expeditionen.    
Pengarna betalas ut till ditt bankkonto efter att er  ansökan godkänts av styrelsen. 
Parkettgolv
I vardagsrummet (och ibland i matsalar) finns parkettgolv. Det är gjort av massiv ek, ett mycket hårt träslag och dess stavar är lagda i så kallat fiskbensmönster.
Ett sådant parkettgolv är mycket dyrbart och man kan i princip inte köpa ett sådant idag. Det är dessutom sand under parkettgolvet.
Tag därför aldrig bort ett parkettgolv.
Om du av någon anledning inte gillar det, lägg ett nytt golv över (med en tunn plastisolering emellan) så att de som flyttar in efter dig kan återfå parkettgolvet om de så önskar.
Parkettgolvet kan slipas ca. tre gånger och en lämplig tidsperiod mellan slipningarna är ca. 50 år. Efter en slipning ska det lackas och håller sedan i ca. 50 år till. Du måste låta en professionell golvslipare utföra det med en stor slipmaskin. Gör du det själv med en liten handslip kommer du att misslyckas.