Inre underhåll av bostadsrättslägenheten

Nya regler (hela tiden!)
Uppdatering 2020-11-01: Nu har flera olika branschorganisationer jämkat samma sina regler till; Säker Vatten Branschregler 2021/1. Detta är regler som SKA följas vid renovering av badrum och i vissa fall kök.
Föreningen har i sitt formulär för tillstånd anpassat dessa för våra förhållanden som gäller i våra hus. Formuläret kan laddas ner i länk nedan.
Har du/ni några frågor kring detta, tag kontakt med oss, så kommer vår konsult att hjälpa till med att reda ut begreppen
Uppdatering 2021-01-05: Vår pdf som innehåller alla de regler som ska följas har uppdaterats. Ladda ner den senaste, om du har för avsikt att renovera badrum eller kök.
Den som genomför en renovering av badrum och kök ska förbinda sig att följa dessa regler.
Om så inte sker kommer vi att hänskjuta ärendet till Hyresnämnden för avgörande.

När man bor i ett flerfamiljshus är det många saker som är gemensamt med grannarna, det gäller värme, vatten och ventilation, tom avloppet är gemensamt. Det är därför viktigt att, om man bygger om, använder delar och material som fungerar ihop med de olika systemen.

Enligt Bostadsrättslagen Kap 7 § 7 skall tillstånd inhämtas hos styrelsen om man vill göra ingrepp i vatten eller avlopp eller göra annan väsentligt förändring i sin lgh.

I en bostadsrättsförening (brf) gäller i stora drag att bostadsrättsinnehavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för avlopp, värme och ventilation. Föreningens ansvar sträcker sig till att tillse och åtgärda fel och brister som ligger utom Brh påverkans-möjligheter. Om brh åtgärdar saker i sin lägenhet som sträcker sig in på brf ansvar åligger det brh att återställa även detta.
Klicka på länken nedan så kan du läsa mer i foldern. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen vid oklarheter eller om du ska göra större reparationer i lägenheten.

Fullständiga bestämmelser finns Tillståndsformuläret som kan laddas ner i länk nedan.

Följande gäller när lägenheten är original från när huset byggdes:
Asbest finns i fogmassan för kakel, klinker och i svartlim till golvplattor i t ex hall och kök. För att sanera detta måste enligt lag:

  1. anmälan göras till myndigheterna och
  2. arbetet utföras av ett certifierat företag som gör saneringen och omhändertagande av rivningsmassorna på det sätt som föreskrives i lagen.

En boende i en förening i Stockholm blev, efter en dom i hovrätten, av med sin lägenhet när han inte rättade sig efter de ombyggnadsregler som föreningen hade.
Läs mer här (extern länk)

Ladda ner pdf:en där alla instruktioner om säker vatten finns. Brf Tynnered kan ha anpassningar som gäller för våra hus.

Säker vatten Branschregler 2021/1
Det är nya bestämmelser från 1 januari 2021 vid våtrums-installationer. Bestämmelserna som ska följas är de som anges i Säkervatten.se där du kan läsa mera. Här finns också en lista på godkända företag. 
Vill du läsa de specifika installationsbestämmelserna kan du ladda ner dessa här (pdf).