Årsstämma
En gång om året hålls stämma, vanligtvis i november, där medlemmarna bl a väljer styrelse, beslutar om budget och har möjlighet att lägga fram motioner och framföra synpunkter.
Skriv motion till HSB Brf Tynnered
Till föreningens årsstämma har du som medlem alltid möjlighet att få uttrycka dina mer övergripande åsikter. Ett bra sätt att ta upp frågor är att skriva en motion på någonting som du skulle vilja ändra på och som rör föreningen i stort. Så här skriver du en motion:
  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Skriv vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Lämna in din motion till expeditionen (finns brevinkast i dörren om det inte är öppet).
Det är viktigt att din motion kommer in i tid, annars kommer den inte att kunna behandlas på stämman.
Motionstiden går ut den sista september.

I samband med att kallelsen skickas ut till stämman publiceras motionerna som kommit in här, på denna webb-sida. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.