Ekonomi

Vår ekonomi är stark, vi har en buffert och god balans.

1 juli 2023 höjdes avgiften med 5%. Detta härrörs bland annat till ökade kostnader för vatten, sopor, el och värme.

För närmare detaljer, titta i årsredovisningen eller kontakta föreningen, mejladress finns längst ned på sidan.

Föreningen har delat bokslutsår från 1/7 till 30/6. Brf Tynnered är en stor förening där underhållsplaner upprättas på både lång och kort sikt. I bokslutet återfinns en del av de genomförda arbetena.

Målsättningen med underhållsplanen är att kontinuerligt underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att det gynnar medlemmarna. I ekonomin ingår att följa upp drifts- och underhållskostnader samt att verka för att utgifterna hålls på en så låg nivå som möjligt, sett ur ett långt perspektiv. Det innebär att vi ibland hellre tar en dyrare investering om det ger besparingar på lång sikt.

Löpande information hittar du här på vår hemsida samt genom de informationsbrev som delas ut i brevlådorna.

Tillsammans gör vi så att dina pengar växer!