Andrahandsuthyrning

Du kan under vissa förutsättningar hyra ut din lägenhet i andra hand
men du måste ha styrelsens tillstånd

Avgift vid andrahandsuthyrning

Föreningen äger rätt att ta ut en avgift från andrahandsuthyrare, enligt bostadsrättslagen och våra stadgar. 

Styrelsen har tagit beslut om att föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år delat på 12 (månader), gånger det antal månader du hyr ut.  
År 2024 då prisbasbeloppet ligger på 57 300 kr/år kommer man max betala 5 730 kr/år fördelat på 12 månader. Alltså kostar det 477.50 kr i månaden att hyra ut sin bostad i andrahand. Exempel: Hyr man ut sin lägenhet 4 månader så kommer man alltså debiteras 4 * 477.50kr= 1910kr.

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/bostadsrattsforeningens-ratt-att-ta-ut-avgift-for-andrahandsupplatelser/

Se § 12 i stadgarna.

Andrahandsuthyrning innebär att du själv bor på annan plats och låter någon annan bo i din lägenhet. Det kan finnas många orsaker till att man under en kortare tid vill hyra ut, till exempel kan man vilja
 • provbo (sambo) med någon under en tid
 • ska studera eller arbeta tillfälligt på annan ort
Andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade till ett år i taget och maximerat till två år. Vill man hyra ut under längre tid än två år krävs synnerliga skäl för detta. Vi ger aldrig tillstånd för mer än ett år i taget, därefter måste du inkomma med begäran om eventuell förlängning.

Airbnb ej tillåtet,
Observera att korttidsuthyrning till turister och andra (via sajter som Airbnb och liknande) är likställd med andrahandsuthyrning. Sådan uthyrning tillåts EJ. Även tillfälliga byten med annan lägenhets-innehavare är likställd med andrahandsuthyrning.
Allt boende, i en eller annan form, av utomstående, och du inte själv bor där samtidigt (även om du är skriven på adressen), är likställt med andrahandsuthyrning, oavsett tidsperiod. 
Det spelar ingen roll om betalning sker eller om det är gratis.

Ansökan
Ansökan om att man vill hyra ut i andra hand lämnas in till styrelsen som behandlar den på nästkommande styrelsemöte (hålls en gång i månaden, utom under sommaren). I Vissa fall kräver styrelsen in kompletterande uppgifter innan beslut fattas.
Ansökningsblankett och hyresavtal kan du ladda ner här.
Betalningsansvaret för årsavgiften ("hyran") ligger alltid på bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren ansvarar också för att hyresgästen följder de trivselregler som finns i föreningen.
 
Otillåten Andrahandsuthyrning:
Det räknas som otillåten andrahandsuthyrning när
 • du själv bor på annan adress, även om du är skriven på adressen,
 • det bor någon annan i din lägenhet, som disponerar större delen av lägenheten (hjälper inte att ett rum är låst alltså)
 • du inte har styrelsens tillstånd. 
Det spelar i detta sammanhang ingen roll om du tar betalt eller om du låter någon bo gratis.
Om du efter tillsägelse från föreningen inte upphör med otillåten andrahandsuthyrning kan föreningen, via hyresnämnden, begära att ditt medlemskap upphör och lägenheten tvångsförsäljs, d.v.s. du kan bli vräkt.
I korthet:
 • Du ska alltid ha tillstånd att hyra ut i andra hand, oavsett längd på uthyrning.
 • Uthyrningstiden är tidsbegränsad.
 • Ett tillstånd gäller endast en namngiven hyresgäst. Flyttar någon annan in krävs nytt tillstånd.
 • Ansökan ska lämnas in till styrelsen i god tid, på särskild blankett.
 • Kopia på andrahandshyres-kontraktet ska bifogas ansökan (nytt).
 • Hyr du ut i andra hand och inte har styrelsens tillstånd kan du bli vräkt, om du inte upphör med denna.