Inre underhåll av bostadsrättslägenheten

Nya regler (hela tiden!)
Efterhand som vi upptäcker nya saker tillkommer nya regler, allt för att minimera vattenskador i huset:
Plast: Plastförskruvningar får inte förekomma i kopplingar för vatten, oavsett om dessa skulle vara godkända av Säker vatten eller inte. Alla förskruvningar måste vara av metall, om de är trycksatta hela tiden.
Vattenledning till kyl/frys: Många kylar/frysar har ismaskiner. Dessa får inte vara anslutna direkt till vattenledning. Oftast levereras med en tunn ledning som absolut inte är lämplig för att vara trycksatt hela tiden. Ingen vattenledning til kyl/frys således.

När man bor i ett flerfamiljshus är det många saker som är gemensamt med grannarna, det gäller värme, vatten och ventilation, tom avloppet är gemensamt. Det är därför viktigt att, om man bygger om, använder delar och material som fungerar ihop med de olika systemen.

Enligt Bostadsrättslagen Kap 7 § 7 skall tillstånd inhämtas hos styrelsen om man vill göra ingrepp i vatten eller avlopp eller göra annan väsentligt förändring i sin lgh.

I en bostadsrättsförening (brf) gäller i stora drag att bostadsrättsinnehavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för avlopp, värme, el och ventilation. Föreningens ansvar sträcker sig till att tillse och åtgärda fel och brister som ligger utom Brh påverkansmöjligheter. Om brh åtgärdar saker i sin lgh som sträcker sig in på brf ansvar åligger det brh att återställa även detta.
Klicka på länken nedan så kan du läsa mer i inscannad folder. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen vid oklarheter eller om du ska göra större reparationer i lägenheten.

Följande punkter ska följas vid badrumsrenovering och till vissa delar vid köksrenovering (utdrag ur tillståndsformuläret):

 1. Tillstånd från styrelsen att renovera ska finnas. 
 2. Arbetet ska utföras av ett företag som är anslutet till ett certifieringsorgan och vars plattsättare, som utför tätskiktsläggningen, har gått av godkänt certifieringsorgan föreskrivna kurser.
 3. Företaget som ska utföra arbetet ska i FÖRVÄG förbinda sig att följa deras riktlinjer, innan arbetet påbörjas.
 4. Asbestsanering ska ske enligt gällande lagar. Intyg ska visas upp från auktoriserat företag.
 5. Hela finsatsen ner till konstruktionsbetong bilas bort och gammalt tätskikt slipas bort. Om möjligt ska allt befintligt avlopp bytas ("grodan") och därefter kontrolleras av kontrollant. Återgjutning av betong får endast ske med EPS betong som blandas exakt efter tillverkarens krav.
 6. Tätskikt som appliceras i badrum ska bestå både av en matta / folie / duk och tätmassa. Enbart tätmassa godkänns inte.
 7. Tätskiktet ska inspekteras av föreningens kontrollant INNAN plattorna sättes. Intyg ska visas upp av auktoriserat företag.
 8. Befintligt kontrolldon skall återmonteras och ventilation ska injusteras. Kontakta kontrollant.
 9. Kontroll ska ske när ombyggnaden är klar av föreningens kontrollant.

Fullständiga bestämmelser finns Tillståndsformuläret som kan laddas ner i länk nedan.

Följande gäller när kakel är original från när huset byggdes:
Asbest finns i fogmassan för kakel, klinker och golvplattor i t ex hallen. För att sanera detta måste

 1. anmälan göras till myndigheterna och
 2. arbetet utföras av ett certifierat företag som gör saneringen och omhändertagande av rivningsmassorna på det sätt som föreskrives i lagen.

En boende i en förening i Stockholm blev, efter en dom i hovrätten, av med sin lägenhet när han inte rättade sig efter de ombyggnadsregler som föreningen hade.
Läs mer här (extern länk)

Ladda ner pdf:en där alla instruktioner finns.

Säker vatten
Det är nya besstämmelser från 1 januari 2016 vid våtrums-installationer. Bestämmelserna som ska följas är de som anges i Säkervatten.se där du kan läsa mera. Här finns också en lista på godkända företag. 
Vill du läsa de specifika installationsbestämmelserna kan du ladda ner föreskrifterna här