Inre underhåll av bostadsrättslägenheten

När man bor i ett flerfamiljshus är det många saker som är gemensamt med grannarna, det gäller värme, vatten och ventilation, tom avloppet är gemensamt. Det är därför viktigt att, om man bygger om, använder delar och material som fungerar ihop med de olika systemen.
Enligt Bostadsrättslagen Kap 7 § 7 skall tillstånd inhämtas hos styrelsen om man vill göra ingrepp i vatten eller avlopp eller göra annan väsentligt förändring i sin lgh.

I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för avlopp, värme, el och ventilation. Klicka på länken nedan så kan du läsa mer i inscannad folder. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen vid oklarheter eller om du ska göra större reparationer i lägenheten.

Följande punkter ska följas vid badrumsrenovering och till vissa delar vid köksrenovering:

 1. Tillstånd från styrelsen att renovera ska finnas. 
 2. Företaget som ska göra arbetet ska skriva på en förbindelse att följa riktlinjerna från ett certifierat institut såsom BKR eller GVK.
 3. Asbestsanering ska ske enligt gällande lagar. Intyg ska visas upp från auktoriserat företag.
 4. Kontroll ska ske när hela badrummet är bilat och innan ny betong/finsats läggs på
 5. Tätskiktet ska inspekteras av föreningens kontrollant INNAN plattorna sättes. Intyg ska visas upp av auktoriserat företag
 6. Kontroll ska ske när ombyggnaden är klar av föreningens kontrollant.
 7. Utöver detta ska nedanstående bestämmelser följas för att ombyggnaden ska godkännas.

Följande gäller när kakel är original från när huset byggdes:
Asbest finns i fogmassan för kakel, klinker och golvplattor i t ex hallen. För att sanera detta måste 1) anmälan göras till myndigheterna och 2) arbetet utföras av ett certifierat företag som gör saneringen och omhändertagande av rivningsmassorna på det sätt som föreskrives i lagen.

 • Tätskikt som appliceras i badrum ska bestå både av en matta / folie / duk och tätmassa. Enbart tätmassa godkännes inte.
 • Arbetet ska utföras av ett företag som är anslutet till ett certifieringsorgan och vars plattsättare, som utför tätskiktsläggningen, har gått av godkänt certifieringsorgan föreskrivna kurser.
 • Företaget som ska utföra arbetet ska i FÖRVÄG förbinda sig att följa deras riktlinjer, innan arbetet påbörjas.
Ett certifieringsorgan är en branschorganisation som ställer upp krav på hur badrum ska renoveras för att uppfylla försäkringsbolagens och säker vattens krav. 

Säker vatten
Det är nya besstämmelser från 1 januari 2016 vid våtrums-installationer. Bestämmelserna som ska följas är de som anges i Säkervatten.se där du kan läsa mera. Här finns också en lista på godkända företag. 
Vill du läsa de specifika installationsbestämmelserna kan du ladda ner föreskrifterna här

Gör du en mera omfattande förändring i din lägenhet ska styrelsens tillstånd inhämtas. Föreningen tillhandahåller en blankett i vilken det står ett antal villkor som du måste uppfylla för att du ska få göra någon förändring. Det gäller framförallt badrum och kök samt vissa elinstallationer.

Kontroll ska ske
 • Vid asbestsaneringen
 • När hela badrummet är bilat och innan betong / finsats läggs på
 • när våtrumsisoleringen lagts på (före platt-sättning).
 • efter att ombyggnaden är klar för att säkerställa att allt är korrekt utfört.

Vad du får och inte får göra kan du även läsa i spalten till höger, samt i Renoveringsråd.

Blanketten kan du hämta på föreningens expedition eller ladda ner till din dator från länken nedan.

Fastighetsbeteckningen som ska anges vid ROT-avdrag:

Turkosgatan 2-15:   Tynnered 10:2
Turkosgatan 16-32: Tynnered 10:3
Turkosgatan 33-49: Tynnered 10:4

OBS! Ny tillståndsblankett 2018-09-09

En boende i en förening i Stockholm blev, efter en dom i hovrätten, av med sin lägenhet när han inte rättade sig efter de ombyggnadsregler som föreningen hade.
Läs mer här (extern länk)

Allmänt gäller att:
 • allt elarbete skall utföras av behörig fackman.
 • Våtrums- och rörinstallationsarbete skall utföras av behörig installatör och uppfylla branschreglerna för Säker Vatten. (www.sakervatten.se). Det är hantverkaren som utför arbetet som ska ha behörigheten personligen, på samma sätt som att en elektriker är behörig att göra elinstallationer
 • Kakelfogarna i badrummen innehåller asbest. Därför ska gällande lagar och förordningar följas för asbestarbeten.
  River man badrummet ska asbestsanering utföras! Görs inte detta korrekt kommer föreningen att anmäla bostadsrättshavaren till Arbetsmiljöverket som utfärdar ett vite (böter) på 50.000 kronor.
  Dokumentation ska uppvisas för att visa vad som vidtagits samt hur avfallets hanterats.
 • Arbete får ej påbörjas innan tillstånd är godkänt av styrelsen
 • Efter att våtrumsarbeten är utförda ska våtrumsintyg visas upp, som alla behöriga entreprenörer utfärdar. Läs mer om vad våtrumsintyg innebär.
 • Trappen ska städas DAGLIGEN när arbete pågår. Föreningens städpersonal STÄDAR INTE när nedskräping skett på grund av ombyggnad.
 • Under renoveringen ska ventilationshålen inte stå helöppet, då blir det ingen ventilationi angränsande lägenheter.

Badrum
 • Radiator (värmeelement) får ej tas bort. Den får ersättas med en ny, likvärdig radiator, dosk skall strypventilen flyttas över. 
 • Bytes vattenblandare tillåts endast blandare från FM Mattsson eller MORA, avsedda för den svenska marknaden, då dessa fungerar i flerfamiljshus och servas av föreningen. Andra fabrikat (från t ex Ikea, Hornbach eller Biltema) är inte tillåtna, då dessa EJ fungerar i flerfamiljshus och håller annan standard än den som är godkänd i Sverige..
 • Under handfatet ska det sitta ett vattenlås, ett så kallat membranlås är icke tillåtet. (i uppg 12-15 sitter en ny typ av vattenlås, dessa får icke tas bort)
 • Bytes ytskikt på golv skall golvbrunnen och hela "grodan" bytas. Hela finsatsen ska bilas bort och befintligt tätskikt bilas bort
 • Om duschkabin, badkar eller kommod installeras vid tvättställ måste dessa vara lätta att demontera för att komma åt vid ev arbete med avloppen. Ev merarbete för montering/demontering debiteras brh.
 • Vattenburen golvvärme är EJ tillåten.
 • Handdukstork får EJ anslutas till VVC.
 • Om elektrisk golvvärme skall installeras ska detta utföras av auktoriserad elektriker och får EJ ersätta vattenradiator. Tänk på att din elkostnad ökar kraftigt att ha ett eluppvärmt golv.
 • Ventilationsöppning får EJ täckas för. Dörr till badrum och toalett ska ha ventilationsspringa mellan dörr och karm.
 • Golv skall ha sådant fall att vatten rinner mot avloppsbrunn, innan det riskerar att rinna ut i lgh.
 • Toalettstol kan flyttas men ändring ska vara godkänt av styrelsen.
 • Har tvättmaskin anslutning för både varm-och kallvatten ska backventiler vara monterade på båda ledningarna.
Kök
 • Kranar/blandare: samma som för badrum.
 • Under diskhon ska det sitta ett vattenlås, ett så kallat membranlås är icke tillåtet. (I uppg 12-15 provas en ny typ av vattenlås, detta får ej tas bort)
 • Avstängningskran för diskmaskin ska sitta ovanför diskbänk (på blandaren)
 • Diskmaskin: ”Läckagematta” ska finnas under maskinen. Avloppsslang från maskin ska dras så att högsta punkten är under diskbänk.
 • Bänkdiskmaskin får ej anslutas till blandarens utlopp.
 • Har diskmaskin anslutning för både varm -och kallvatten ska backventiler vara monterade på båda ledningarna.
 • Anslutningen mellan diskbänksavlopp och avloppsledning måste utföras på ett läckagesäkert sätt.
 • Plåt eller gummiduk ska finnas i diskbäksskåpet som leder ut eventuellt läckage till framsidan av skåpet, se bild nedan.
 • Matta under kyl och frys skal finnas som läckageskydd
 • Köksfläkt måste vara av en godkänd typ, kontakta expeditionen för mer info. Så kallad villafläkt får ej installeras.
 • Gasspis, oavsett slag eller konstruktion får ej installeras.
 • Föreningen rekommenderar *inte* parkett i köket. Lägg heltäckande plastmatta så slipper du en massa bekymmer om olyckan är framme med vattenläckage från diskmaskin eller kyl/frys. Det finns snygga plastmattor, speciellt framtagna för kök. Det blir också mer lättstädat.
Elskåpet i hallen får INTE byggas in garderob, pga brandrisken.

Föreningen lämnar inget intyg på att allt är i sin ordning, det är de utförande företagen som ska lämna sina intyg på att allt är gjort enligt regler och bestämmelser som bygg- och försäkringsbranschen ställt upp. Dessa ska sparas, det är viktiga papper!