För att bredband, tv och telefon ska fungera
kopplar du ihop det med några kablar.
Denna instruktion gäller endast för boende på Turkosgatan i HSB Brf Tynnered.
Bredbandsmodemet används för att ta emot signalerna i bredbandsuttaget. Till bredbands-modemet hör en spänningsomvandlare som ansluts till 230V.

Från uttaget i hallen går en kabel till platsen för tv-uttaget. Där sitter en fyrkantig låda.
Från denna fyrkantiga låda ansluter du kabeln med röda kontakter till bredbandsmodemet i den röda anslutningen (märkt WAN).
När spänningsomvandlaren är ansluten till modemet startar man den med strömbrytaren (se pil)
Telefon ansluts till det gröna uttaget märkt nr 1 (första uttaget).
 
Digitalboxen.
Den gula kabeln ansluts från ett gult uttag på modemet till digitalboxen (finns bara ett ställe på digitalboxen som denna kan anslutas)
Koppla in spänningsmatningen som medföljer till digitalboxen.
TVn ansluts med HDMI-kabel (mittkabeln på bilden).
TVn
TVn ställs in för att använda HDMI-ingången du anslutit digitalboxen. Hur detta görs är beroende på vilken TV du har. Se din TVs bruksanvinsning.
Ring Telia
Telia har telnr 90 200. 
De kommer att fråga dig om namn, personnummer och det lägenhetsnummer som föreningen använder (1-362) . Du får två koder tillbaka från Telia, vanligtvis via mejl eller sms.
Om du inte beställer något extra kostar det ingenting för dig.
När Telia aktiverat bredbandet (vilket tar upp till en timme) blinkar några stora punkter på din TV. Ett antal rutor kommer upp på din TV i vilket du ska fylla i siffror som du har fått från Telia.
Därefter laddar digitalboxen ner lite programvara (helt automatiskt) och kanalerna startar.
Då föreningen anskaffat och står för bredbands-routern och en digitalbox inkl en fjärrkontroll och kablar, är dessa föreningens egendom och ska lämnas kvar i lägen-heten när denna överlåtes.

Vid renovering av lägenhet får anslutningsdosor och kablar inte flyttas eller tas bort. Om förändringar görs under arbetets gång ska denna installation återställas.
Problem med bredband eller tv?
​​​​​1) Starta om bredbands-routern, svart tryckknapp på baksidan eler ta ur kontakten och sätt in den igen. Låt den vara avstängd 20-30 sek innan den startas igen. Omstart tar några minuter.
Hjälper inte detta,
2) tag ett gem eller motsvarande spetsigt och sätt in den i det lilla lilla hålet som är bredvid svarta avstängnings-knappen. Där inne finns en liten strömbrytare. Håll den intryckt till modemet börjar blinka (10-15 sek). Då gör du en fabriksåterställning, vilket kan ta 15 minuter.
Hjälper inte det, ring Telia.
TV: Hänger boxen upp sig (går ej att välja kanaler eller blir konstiga ränder på bilden), drag ut svarta sladden i några sekunder och sätt in den igen. Boxen startar om, vilket tar 2-3 minuter.
Hjälper inte det, ring Telia.