Lokaler

Föreningen har två lokaler som för närvarande är stängda för uthyrning.
Vi arbetar på att engagera en person som kan ta hand om uthyrningen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Corona
och har därför stängt lokalerna tills vidare. 

Det är ganska mycket arbete med varje uthyrning, kontrakt ska skrivas, instruktioner om vad man får göra och inte göra i lokalerna ska meddelas, kontroll efteråt att allting är återställt och att ingenting har försvunnit eller gått sönder.
Styrelsen och fritidskommittén har snart en lösning på detta.

Myndigheterna har bestämt att folksamlingar får vara max 50 personer. Då vi inte kan säkerställa det i våra lokaler är dessa stängda tills vidare. Så snart myndigheterna ändrar gällande regler kommer vi att snarast öppna lokalerna.