Kollektiv elöverföring

Detta innebär att föreningen överför el till bostadsrättsinnehavarna. Föreningen tecknar och sköter avtalen för upphandling av el
Elförbrukningen kommer att debiteras kvartalsvis med ett kvartals förskjutning. Detta innebär att den el som förbrukades i oktober, november och december debiteras på månadsavierna för januari, februari respektive mars o.s.v.

Du kan se din elförbrukning genom att logga in på HSB:s hemsida. Användarnamn och lösenord får du på expeditionen (öppen helgfria måndagar 18-19)

Som nyinflyttad ska du INTE beställa el från någon elleverantör. Det är redan gjort! De första månaderna har du ingen eldebitering, tills du/ni kommer i fas med debiteringsperioderna. 

Elpriset: [2019-10-07] Nu har vi förhandlat fram ett nytt 3-årsavtal där priset stiger 11 öre /kWh (Den blå delen i diagrammet).
Svenska Kraftnät har aviserat höjning av nätavgiften (orange) och effektavgiften (gula) för 2020, det är inget vi kan förhandla om, det är bara att betala. Hur stor denna höjning blir vet vi inte, man ska bestämma sig under oktober. Vi vet alltså inte om och hur mycket det påverkar slutpriset.
Eventuell höjning från nuvarande 1.30:- / kWh tar vi ställning till när vi vet mer.
 

Vad är det som kostar vad?