Kollektiv elöverföring

Detta innebär att föreningen överför el till bostadsrättsinnehavarna. Föreningen tecknar och sköter avtalen för upphandling av el
Elförbrukningen kommer att debiteras kvartalsvis med ett kvartals förskjutning. Detta innebär att den el som förbrukades i oktober, november och december debiteras på månadsavierna för januari, februari respektive mars o.s.v.

Du kan se din elförbrukning genom att logga in på HSB:s hemsida. Användarnamn och lösenord får du på expeditionen (öppen helgfria måndagar 18-19)

Som nyinflyttad ska du INTE beställa el från någon elleverantör. Det är redan gjort! De första månaderna har du ingen eldebitering, tills du/ni kommer i fas med debiteringsperioderna.