Välkommen till HSB Brf Tynnereds hemsida
HSB Brf Tynnered ligger i Västra Göteborg knappt 1 km från Frölunda Torg. Med bil når man Göteborgs centrum på cirka 15 minuter och med buss eller spårvagn tar det cirka 20 minuter.
Nära till Frölunda Torg, skola, förskola, affär och kollektiv kommunikation. Närheten både till storstaden och naturen gör Brf Tynnered till ett attraktivt bostadsområde.
Inom gångavstånd har du tillgång till livsmedelsaffär, pizzeria, skola, dagis och mycket annat.
Till härliga klippor med hav och bad är det inte heller långt.
Nu är sommaren här!
Nu är sommaren här!
Aktuellt

Vår tidigare ordförande i Brf Tynnered,
Kjell Alveflo, avled 29 oktober 2019. 
Kjell var ordförande i föreningen från 1972 - 2015 och vice Ordf 2016, alltså 44 år i styrelsen. Han var också aktiv i HSB Göteborg och satt med i flera andra föreningars styrelser.

Kjell blev 77 år gammal.

Uppgradering av internet: Det har uppstått en del problem vid byte a switchar i källaren, de bredbandsboxar som finns i lägenheten verkar gå i baklås i vissa fall.
Så här gör du:
Börja med bredbandsboxen. Den ska ha en (1) grön svagt lysande lampa. Har den inte det (den lyser rött och flera gröna som blinkar), gör så här:
Återställas den genom att sticka in ett gem i det lilla lilla hålet som är på vänster sida, mellan USB-uttagen och håll den intryckt i 15 sekunder. Boxen laddar då om sig helt och det tar ca 20 minuter.
Sedan kommer digitalboxen (till tv:n) Om tv:n inte fungerar, dra ut kontakten på baksidan, och sätt in den efter 5 sekunder. På skärmen kommer upp Välkommen till Telia. Får du ett felmeddelande efter en stund (Kan inte ladda...) gör om! Man kan få göra om det många gånger!
Sedan fungerar allting. 

Elpriset: Föreningen köper in el till samtliga lägenheter och ebiterar förbrukningen i efterhand. Nu har vi förhandlat fram ett nytt 3-årsavtal där priset stiger 11 öre /kWh. Läs mer här

Lägg bara bruna påsar i komposten!
De små molokerna ska enbart innehålla matavfall i bruna påsar. Det ska INTE vara någon plastpåse runt dem.
Om de läcker eller är blöta, tag ur bruna påsen ur plastpåsen innan du slänger ner dem och lägg plastpåsen i den stora moloken.
Renhållningen tömmer inte kompost-moloken om de innehåller plast eller annat avfall som inte är matavfall.

Renovering av garagen: Nu är det nedre P-däcket målat. Det är  blått.
Uppsättningen av palissader längs muren och montering av grindar är förskjuten till januari-mars 2020 då entreprenören inte hade möjlighet att göra det under hösten. Vi har satt press på företaget att hålla uppgivna tidplaner.
I samband med uppsättningen kommer bilar att kunna parkeras på gatorna runt omkring. Vilka bilar som berörs och när, kommer särskild info om.

Rökförbud vid entréer och lekplatser: En ny lag trädde i kraft den 1 juli 2019 som stadgar att man inte får  röka vid entréer och lekplatser, dit allmänheten har tillträde. Det gäller således vid alla våra entréer och lekplatser.
Huruvida våra pergolor och grillplatser omfattas av detta är inte klarlagt, pergolorna ligger ju i anslutning till lekplats, men på grillplatserna ryker det ju ändå.

Rökluckorna på taken, som ska öppnas vid brand, har fått en översyn, under hösten kommer fem luckor att bytas som inte fungerar tillfredställande. [2019-05-24]
Uppdatering: En lucka blåste av i senaste stormen så det blir sex luckor som får bytas.

Ska du sälja? Beställ kontroll av lgh INNAN den läggs ut till försäljning! Gör det här!:

På gång: Nu sätts fundamenten till grindarna på parkerings-däckens övre plan.
Filmning av dränering och dagvattenrör är avslutat och en första preliminär koll visar på ett stopp utsidan 45-46 (mot garaget). Grävning kommer att göras under vecka 44. 

Vad kostar allting? Kolla några siffror genom att klicka här.

Tillstånd krävs innan du bygger om!
Nya krav! Nu ska företaget som utför badrumsrenovering i FÖRVÄG skriva på en förbindelse att man är ansluten till ett certifieringsorgan och följer deras regler!

De regler och bestämmelser som ska följas finns beskrivna på sidan Inre underhåll

Visa leg på expeditionen. För att säkerställa att inga misstag begås kommer vi i ökad utsträckning begära legitimation vid vissa beställningar och utlämningar. Det gäller främst nyckelbeställning, brick-beställning och uttag från fond.
Sedan tidigare gäller att brickor och nycklar endast lämnas ut på expeditionen, de måste alltså hämtas personligen där och kan inte läggas i någon brevlåda.