Välkommen till HSB Brf Tynnereds hemsida
HSB Brf Tynnered ligger i Västra Göteborg knappt 1 km från Frölunda Torg. Med bil når man Göteborgs centrum på cirka 15 minuter och med buss eller spårvagn tar det cirka 20 minuter.
Nära till Frölunda Torg, skola, förskola, affär och kollektiv kommunikation. Närheten både till storstaden och naturen gör Brf Tynnered till ett attraktivt bostadsområde.
Inom gångavstånd har du tillgång till livsmedelsaffär, pizzeria, skola, dagis och mycket annat.
Till härliga klippor med hav och bad är det inte heller långt.
VInter, och snö!
VInter, och snö!
Aktuellt

Renoveringsdags? Vår pdf som innehåller alla de regler som ska följas har uppdaterats. Ladda ner den senaste, om du har för avsikt att renovera badrum eller kök.
Den som genomför en renovering av badrum och kök ska förbinda sig att följa dessa regler.
Om så inte sker kommer vi att hänskjuta ärendet till Hyresnämnden för avgörande.
Här hittar du allting om renovering i vår förening

Teliaförmån: Vi har i vår förening bredband och tv-paket kollektivt, vilket innebär att alla får det genom föreningen. Har man dessutom ett mobilabonnemang på Telia (som man skaffat privat) kan man få  extra förmåner. Du kan få mer surf i din mobil, eller mobilt bredband som är bra att ha i sommarstugan, i båten eller fjällstugan (engångsavgift). Man kan också få några extra tv-kanaler helt gratis. Logga in på Telia.se med ditt Bank-ID och klicka på Mina förmåner, så kan du se vad som finns.

Extra p-plats, Hyra eller säga upp: Nu kan du hyra extra p-plats eller säga upp sådan plats med formulär på vår beställningssida.
Läs instruktioner i högerkolumnen på beställningssidan för mer info.

Stämma 2020: Årets stämma har inte liknat någon tidigare, röstning har skett via röstsedlar som medlemmarna har fått lämna in. Det var 69 medlemmar som lämnat in röstsedlar och således anses har deltagit i stämman. Antalet "ja" varierade mellan 64 och 69 på samtliga frågor.
Förändringarna blev minimala, en ny medlem i fritidskommittén valdes in, i övrigt är det samma kommande år, som under 2020.
Inga frågor har inkommit och inga motioner har lämnats.
Rösträkningen genomfördes av valberedningen, under överinseende av vår interrevisor.

Corona-pandemin:
Expeditionen är stängd tills vidare, försök att mejla in dina frågor till oss. Har du ett ärende att uträtta, mejla eller ring oss så löser vi det på något sätt.

Träningslokalen är öppen tyvärr stäng igen!

Det står många barnvagnar och ibland lite annat i trapphusen.
Det får inte stå någonting i trapphusen!
Det är lätt att tända på och en brand i trapphusen får förödande konsekvenser.

Stopp i avloppet: Vi har haft stopp i avloppet på grund av
FETT. Man får INTE hälla fett eller matolja i avloppet! 
Fettet och oljan stelnar i avloppsrören och sedan blir det stopp!
Matolja ska hällas på plastflaska och slängas i restavfallet.
Fett torkas ur stekpannor och grytor med hushållspapper och slängs i matkompostpåsen (den bruna) som sedan går ner i kompost-avfallet.
Detta stopp kostade föreningen 3.500:- och en massa besvär i ett översvämmat källarförråd.
Bidra till bättre trivsel och spara pengar åt oss i föreningen genom att följa dessa enkla råd.

Råttfångare: Sedan Anticimex placerade ut några råttfångare i vårt område har nio tjugo tjugonio fyrtioen fyrtiotre råttor oskadliggjorts. Utöver det har vi fortfarande ett antal mindre lådor från Nomor utplacerade som säkert hjälper till att reducera beståndet.
[EDIT 2020-11-10] 9  råttor har fångats i fällan baksidan 46. Tre till vid hörnan 33.

Ska du sälja? Beställ kontroll av lgh INNAN den läggs ut till försäljning! Gör det här!:

Nya regler vid badrums-renovering (hela tiden!)
Efterhand som vi upptäcker nya saker tillkommer nya regler, allt för att minimera vattenskador i huset:
Plast: Plastförskruvningar får inte förekomma i kopplingar för vatten, oavsett om dessa skulle vara godkända av Säker vatten eller inte.
Vattenledning till kyl/frys: Många kylar/frysar har ismaskiner. Dessa får inte vara anslutna direkt till vattenledning.

Tillstånd krävs innan du bygger om!
Nya krav! Nu ska företaget som utför badrumsrenovering i FÖRVÄG skriva på en förbindelse att man är ansluten till ett certifieringsorgan och följer deras regler!

De regler och bestämmelser som ska följas finns beskrivna på sidan Inre underhåll

Vad kostar allting? Kolla några siffror genom att klicka här.

Visa leg på expeditionen. För att säkerställa att inga misstag begås kommer vi i ökad utsträckning begära legitimation vid vissa beställningar och utlämningar. Det gäller främst nyckelbeställning, brick-beställning och uttag från fond.
Sedan tidigare gäller att brickor och nycklar endast lämnas ut på expeditionen, de måste alltså hämtas personligen där och kan inte läggas i någon brevlåda.