Garage

Föreningen har två garage med vardera en inomhusdel och en utomhusdel.
De kallas övre resp nedre garage, med vardera inne- och ute-parkering
Till varje bostadslägenhet hör en särskild angiven bilplats (ingår i avgiften) och kan inte bytas.
Bilarna inryms i eller på något av föreningens två separata parkeringsdäck.
Inne-parkeringen är innanför grindar som är låsta, öppnas med inpasseringstaggen, eller fjärrkontroll (köpes särskilt, på expeditionen)

Några enstaka bilplatser finns ibland att hyra ut separat. Dessa extraplatser finns utomhus. Det finns inga platser inne i garagen som hyrs ut. Kontakta expeditionen för mera information.

OBS!
Kör inte ut eller in förrän den röda lampan slocknat! Kör du ut eller in medan lampan lyser indikeras ingen bilpassage och grindarna står öppna i flera minuter efter dig.

Kör du ut när den röda lampan har slocknat, indikeras bilpassage och grindarna stänger 10 sek efter du passerat.

OBS! OBS!
Om du lånar ut din bricka för att någon utomstående ska kunna parkera på din p-plats som tillhör dig, tänk på att denna bricka ger tillgång till husets entré och källarlokaler! Särskild bricka som bara ger tillgång till garaget kan köpas på exp.

Regler för extra p-platser:
De p-platser som föreningen förfogar över och hyr ut till boende i Brf Tynnered, får endast användas av personer som är boende i föreningen. Det är således inte tillåtet att hyra en plats och låta en bil som ägs av någon utomstående parkera på denna plats.

Står några bilar på dessa platser och de inte tillhör någon som bor i vår förening, kommer dessa att “lappas”, dvs vårt parkeringsbolag, som vi samarbetar med, kommer att utfärda kontrollavgift för dessa. Besökande bilar hänvisas till besöksparkeringen.
Den som har firmabil får styrka detta genom intyg från sin arbetsgivare.
Detta beslut gäller från 2019-07-01.
Beslutet berör inte de p-platser som tillhör resp lägenhet.

Här är laddstolparna! Här är laddstolparna!

Laddstolpar för el-bilar: Göteborg Energi har satt upp 4 st laddstolpar för elbilar som kan betjäna upp till 8 bilar samtidigt. Platserna är publika, dvs det är inte bara de boende i vår brf som kan ladda, utan alla som har en elbil kan utnyttja platserna. Platserna är de som finns vid nedre parkeringsdäcket mellan p-automaten och nedgången. De två första platserna närmast automaten är reserverade för enbart el-bil som laddar, övriga platser får utnyttjas av "fossil-bilar" om de är lediga.
Observera att p-avgift ska erläggas som vanligt, även vid laddning.

Staket och grindar på utomhusdelen: Styrelsen arbetar med att den träbeklädnad som finns på garagen ska tas bort och ersättas av staket. Vid ingångarna blir det grindar som måste öppnas med Aptus-bricka. 
Arbetet har satts igång sommaren 2019.