Årsstämma
En gång om året hålls stämma, vanligtvis i november, där medlemmarna bl a väljer styrelse, beslutar om budget och har möjlighet att lägga fram motioner och framföra synpunkter.

2018 års stämma kommer att vara torsdagen den 22 november.

Skriv motion till HSB Brf Tynnered
Till föreningens årsstämma har du som medlem alltid möjlighet att få uttrycka dina mer övergripande åsikter. Ett bra sätt att ta upp frågor är att skriva en motion på någonting som du skulle vilja ändra på och som rör föreningen i stort. Så här skriver du en motion:
  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Skriv vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Lämna in din motion till expeditionen (finns brevinkast i dörren om det inte är öppet).
Det är viktigt att din motion kommer in i tid, annars kommer den inte att kunna behandlas på stämman.
Motionstiden går ut den sista september.

I samband med att kallelsen skickas ut till stämman publiceras motionerna som kommit in här på denna webb-sida. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion.
2017 års stämma var torsdagen den 23 november.
Nya i styrelsen är som ordinarie medlem Petrus Kucukkaplan och som suppleanter Mattias Andersson och Johan Nordlund.
Kjell Alveflo avtackades efter att ha varit med i styrelsen i 47 år!
Nya stadgar
Utöver sedvanliga punkter antogs också  nya stadgar. Stadgeändringen innebär mindre förändringar
  • tidpunkterna för när stämman annonseras ändras
  • ordförande väljs på stämman och inte som tidigare av styrelsen (obs, denna stämma går enligt de gamla stadgarna)
  • föreningen får ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning
men vi behåller den så kallade Umeå-modellen, där föreningen  behåller ansvaret för de funktioner i husen som är gemensamma med fastighetssystemen, även om de finns inne i en lägenhet, såsom kranar och ventilation.
Ändringen är påbjuden av ändringar i bostadsrättslagen.
Denna stadgeändring skall också antas på en extra stämma efter jul. Därefter ska de skickas til HSB Stockholm och efter det till Bolagsverket för att bli gällande.