Träningslokal.

Tag hem skor och träningskläder efter ditt träningspass,
låt dem inte ligga kvar och lukta svett!

Det är aldrig försent att börja träna!
Träningslokalen finns på Turkosgatan 32 (mot gatan) och är utrustad med träningsredskap för varierande träning. Du har även tillgång till omklädningsrum och dusch.

Träningslokalen får användas mellan klockan 9.00 och 21.00 alla dagar.

Nyckelbricka, för att få tillgång till lokalen, hämtar man ut på föreningens expedition Turkosgatan 36 eller beställer på vårt formulär.
Avgiften är endast 300 kr per lägenhet per år. Debitering sker via avgiftsavin.
För närvarande har 70-80 av föreningens lägenheter tillgång till träningslokalen.

Styrelsen har skrivit avtal med ett företag som två gånger om året inspekterar och åtgärdar eventuella felaktigheter på träningsmaskinerna. Träning sker dock alltid på egen risk.

De båda Cross-trainerna innehåller var sitt batteri som behöver laddas upp! Kör därför med crosstrainern i 10 min minst!
Nyttigt för kroppen också :)

Tag hem skor och träningskläder efter ditt träningspass, låt dem inte ligga kvar och lukta svett!

Förlängning av gymbricka kan göras med vårt formulär.
Förlängningen görs normalt efterföljande måndag kväll.