Blockträff

En gång om året, i maj, hålls blockträffar under tre dagar.

Årets blockträffar 2019 var 
21 maj, 22 maj samt den 23 maj.
 
2018 års blockträffar besöktes av ca 84 medlemmar.

Vår ordförande Leif Johannesson informerade om:

Budget: Till mångas glädje blir det inga höjda årsavgifter även det här
kommande budgetåret.
Relining: Det pågår en process mot företaget som utförde reliningen då arbetet inte utfördes på ett hållbart och godkänt vis. Denna process kommer att ta tid. Vi har anlitat tekniska konsulter och advokater.
Leif uppmanade att inte hälla olja i avloppen då detta kan förvärra problemet. Oljan stelnar längre ner och orssakar proppar.
Lägenhetsbesiktningar: Agekil utför på uppdrag av BRF Tynnered
lägenhetsbesiktningar i samband med försäljning. Syftet med detta är att upptäcka ev brister där medlemmar renoverat kök, badrum och ändring av ventilation. Dessa brister ska åtgärdas innan överlåtelse godkänns.
Ansökan om tillstånd att renovera badrum och kök ska göras innan renovering. Finns att hitta på hemsidan. Det är viktigt att anlita en godkänd firma för att asbestsanera badrum innan renovering.
Det är inte tillåtet att installera motordrivna spisfläktar. Information om tillåtna spisfläktar finns på vår hemsida. Man är även välkommen ner till expeditionen på måndagskvällarna och rådfråga styrelsen.
Alla spaltventiler ovansidan av fönstren ska vara öppna för att sörja för bästa ventilation.
Garage: Dessa behöver renoveras. Styrelsen tittar på olika alternativ. Arkitekt är anlitad för att ta fram förslag. Vi behöver även söka byggnadslov för detta.
Tänk på att inte köra mot den röda lampan ovanför garageporten. Det gör att porten inte stängs på flera minuter. Under den tiden är det lätt för de som vill göra inbrott i bilarna att komma in. Använd gärna sidodörren då man går in och ut i garagen.
Info om rått- och måsbekämpning: Nomor har satt upp matboxar som ska locka in råttorna att äta mat med råttgift.
Vi testar även en dansk konstruktion på ett par ställen som Agekil satt upp.  Agekil har fått uppdrag att plocka måsägg på taken. Vi har färre måsar i år.
Lägg absolut inte ut någon mat till fåglarna, det drar till sig råttor. Råttorna tycker också mycket om de nötskal som vissa lämnar kvar i pergolor och grillplatserna. 
Sophantering: Leif informerade om att kompostera mera, vilket medför lägre kostnader för föreningen. Vi betalar inget för den komposterbara avfallet. Det slängs i de små molokerna. Bruna påsar finns att hämta i barnvagnsrum.
Ommålning av trappuppgångar har gjort under vinter/vår. Alla
medlemmar verkar vara väldigt nöjda med resultatet.
Soprumsdörrarna är bytta till aluminiumdörrar som har en lång livslängd. De är målade i en fin grön färg och har fått nya säkrare lås.
Vi har tilläggsisolerat vindarna. Vi ser över värmesystemen och förväntar oss ett positivt resultat.
Komplettering av belysning har gjorts. Ytterligare en belysningsstolpe ska sätts upp vid lekplatsen 12-15.
Fimpar: Problem med att folk kastar fimpar. Prata gärna med de som man ser kastar.
Laddstationer: Göteborg Energi har installerat 8 stycken laddstationer för elbilar vid nedre garaget. Detta har inte kostat föreningen något. Två av laddstationerna är till för enbart laddning av stationerna. Det är parkeringsförbud för andra bilar på dessa två platser.