Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen består av fyra ordinare medlemmar och fyra suppleanter samt en representant från HSB
Styrelsen har ansvar gentemot medlemmarna för föreningens skötsel samt ekonomi.
Styrelsen har sammanträde kvällstid första helgfria tisdagen i månaden utom juli och aug.
Ordförande: Leif Johannesson
Vice Ordförande: Patrick Lindahl
Sekreterare: Eva Sjöberg
Ledamot: Petrus Kucukkaplan,
Suppleanter: Jesper Blom, Berndt Nilsson, Mattias Andersson.
HSB:s representant: Peter Hansson, HSB

Revisor: Michael Bjärnesjö
Revisor suppl: Gunilla Pettersson

BoRevision AB är vald av HSB Riksförbund.

Fritidskommittén se dess rubrik

Representanter i HSB:s Fullmäktige
Föreningens representanter i HSB Göteborgs fullmäktige är Leif Johannesson och Patrick Lindahl.
Suppleanter är Petrus Kucukkaplan och Eva Sjöberg
Hemsideansvarig: Patrick Lindahl

Valberedning
Lars-Olof Bogren
Marianne Bergendahl
Klicka på skissen så blir den större Klicka på skissen så blir den större
Vill ni komma i kontakt med styrelsen?

Expeditionen ligger på Turkosgatan 36, baksidan.

Expeditionen är öppen helgfria måndagar 18:00 -19:00 och då är någon i
styrelsen på plats för att svara på era frågor.

Tel till expeditionen 031-473630
e-mail: brftynnered@gmail.com
Ange alltid ditt lägenhetsnummer i kontakt med föreningen. Lägenhetsnumret består av en till tre siffror.
------------------
Myndigheternas nummer med fyra siffror använder vi inte inom föreningen. Det numret finns det ett av, i varje trappuppgång. (Det är ändå rätt praktiskt för hantverkare och andra besökare för att hitta fram, men måste föregås av vilken trappuppgång det är.)

Är det många besökande på expeditionen har vi svårt att svara i telefon. Försök att första hand komma ner på ett besök, eller mejla in ditt ärende.
Telefonen är endast bemannad under expeditionstid.