Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen består av fyra ordinare medlemmar och fyra suppleanter samt en representant från HSB
Styrelsen har ansvar gentemot medlemmarna för föreningens skötsel samt ekonomi.
Styrelsen har sammanträde kvällstid första helgfria torsdagen i månaden utom juli och aug.
Styrelsens ledamöter är:
Ordf: Robert Andersson, Turkosgatan 16, 
v Ordf: Nora Ay, Turkosgatan 41, 
Sekr: Eva Sjöberg, Turkosgatan 8, 
Övr ledamöter:
Petrus Kucukkaplan, Turkosgatan 11, 
Peter Brevell. Turkosgatan 33
Yousif Younis, Turkosgatan 25
Esmail Moloudi, Turkosgatan 45
Joakim Ahlin, HSB-representant

Revisor: Michael Bjärnesjö
Revisor suppl: Gunilla Pettersson

BoRevision AB är vald av HSB Riksförbund.

Fritidskommittén se dess rubrik

Representanter i HSB:s Fullmäktige
Ord ledamöter:
Robert Andersson och Nora Ay.
Suppleanter:
Petrus Kucukkaplan och Peter Brevell
Hemsideansvarig: Robert Andersson

Valberedning
Lars-Olof Bogren, sammankallande
Marianne Bergendahl
Kent Bohlin

Se adresser och telnr på anslagstavlan i entrén.
Klicka på skissen så blir den större Klicka på skissen så blir den större
Vill ni komma i kontakt med styrelsen?

Expeditionen ligger på Turkosgatan 36, baksidan.

Expeditionen är endast öppen för avtalade möten. Mejla in ditt ärende i första hand.
e-mail: brftynnered@gmail.com

Ange alltid ditt lägenhetsnummer i kontakt med föreningen. Lägenhetsnumret består av en till tre siffror.
------------------
Myndigheternas nummer med fyra siffror använder vi inte inom föreningen. Det numret finns det ett av i varje trappuppgång.
(Det är ändå rätt praktiskt för hantverkare och andra besökare för att hitta fram, men måste kombineras med vilken trappuppgång det är.)