Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen består av fyra ordinare medlemmar och fyra suppleanter samt en representant från HSB
Styrelsen har ansvar gentemot medlemmarna för föreningens skötsel samt ekonomi.
Styrelsen har sammanträde kvällstid första helgfria torsdagen i månaden utom juli och aug.
Ordförande: Patrick Lindahl
Sekreterare: Eva Sjöberg
Vice sekr: Jesper Blom,
Ledamöter: Petrus Kucukkaplan,
Mattias Andersson.
HSB:s representant: Joakim Ahlin, HSB

Revisor: Michael Bjärnesjö
Revisor suppl: Gunilla Pettersson

BoRevision AB är vald av HSB Riksförbund.

Fritidskommittén se dess rubrik

Representanter i HSB:s Fullmäktige
Föreningens representanter i HSB Göteborgs fullmäktige är Patrick Lindahl och Leif Johannesson
Suppleanter är övriga ledamöter
Hemsideansvarig: Patrick Lindahl

Valberedning
Lars-Olof Bogren
Marianne Bergendahl
Kent Bohlin

Se adresser och telnr på anslagstavlan i entrén.
Klicka på skissen så blir den större Klicka på skissen så blir den större
Vill ni komma i kontakt med styrelsen?

Expeditionen ligger på Turkosgatan 36, baksidan.

Expeditionen är öppen helgfria måndagar 18:00 -19:00 och då är någon i
styrelsen på plats för att svara på era frågor.
Stängt under Corona-tider

e-mail: brftynnered@gmail.com

Ange alltid ditt lägenhetsnummer i kontakt med föreningen. Lägenhetsnumret består av en till tre siffror.
------------------
Myndigheternas nummer med fyra siffror använder vi inte inom föreningen. Det numret finns det ett av i varje trappuppgång. (Det är ändå rätt praktiskt för hantverkare och andra besökare för att hitta fram, men måste kombineras med vilken trappuppgång det är.)

Är det många besökande på expeditionen har vi svårt att svara i telefon. Försök att första hand komma ner på ett besök, eller mejla in ditt ärende.